Wat doet Woonscan

Als vastgoedeigenaar, zorginstelling of woningcorporatie hebt u de verantwoordelijkheid voor de werk- of woonomgeving van bewoners, cliënten en medewerkers. Zij moeten veilig en comfortabel gebruik kunnen maken van uw gebouwen. Daarnaast ligt steeds nadrukkelijker de vraag op tafel hoe energiezuinig en duurzaam uw gebouwen zijn.

Bij Woonscan geven we u advies over en ondersteunen we u bij het veiliger en duurzamer maken van uw gebouwen.