Objectieve conditiemetingen volgens NEN 2767

Vastgoed-
management

icon-technisch-beheer

Met een conditiemeting volgens NEN 2767 krijgt u volledig beeld van de onderhoudsstaat van uw gebouw en de gebouwgebonden installaties.

Woonscan voert de NEN 2767-inspecties uit als basis voor een meerjarenonderhoudsbegroting, maar ook als 0-meting bij nieuwbouw of aankoop. Met de NEN 2767 als uitgangspunt stellen we heldere kwaliteitseisen aan partijen die het onderhoud uitvoeren aan uw gebouwen en installaties.

Objectieve en deskundige conditiemeting door NEN 2767

De NEN 2767 is in het leven geroepen omdat er behoefte was aan een objectieve en deskundige beoordeling van de staat van een gebouw en installaties. Alleen gecertificeerde inspecteurs, zoals de inspecteurs van Woonscan, mogen NEN 2767-conditiemetingen afnemen. Alle gecertificeerde inspecteurs staan geregistreerd bij Sertum, het instituut voor onderhoudskundigen vastgoed.

Nul-meting is de basistoepassing van de NEN 2767

Met de NEN 2767 meten we de conditie van gebouwen in de utiliteitssector, de gezondheidszorg, het onderwijs, van de overheid en van woningcorporaties. U weet daardoor wat de status is van de constructie, de daken, de gevels en het terrein. Ook nemen we de vaste inrichting mee, zoals keukenblokken en ander timmerwerk én natuurlijk de gebouwgebonden installaties. Op basis van de nul-meting kunt u een inschatting maken van de verwachte onderhoudskosten voor de komende jaren.

NEN 2767 basis voor meerjarenonderhoudsbegroting

In veel gevallen vertalen wij bij Woonscan de uitkomsten van de NEN 2767-conditiemeting al in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). We werken daarin exact uit welke onderhoudswerkzaamheden prioriteit moeten krijgen en wat de kosten daarvan zijn. In de MJOB gaan we uit van uw gewenste onderhoudsniveau én het beschikbare onderhoudsbudget.

Vaststellen van kwaliteitsafspraken met partijen voor onderhoud

Grotere organisaties hebben vaak vaste partijen die de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de gebouwen en installaties. Vanuit Woonscan hebben we een systematiek ontwikkeld om op basis van de NEN 2767 kwaliteitsafspraken te maken. Dit zorgt voor duidelijkheid in de relatie tussen u en uw ketenpartners.

Stel uw vraag

Wilt u meer weten over conditiemetingen of hebt u een vraag over uw pand? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.