Bouwadvies en haalbaarheidsstudies voor uw vastgoed

Vastgoed-
management

icon-technisch-beheer

Woonscan geeft bouwadvies en voert haalbaarheidsstudies uit om uw gebouwen in de toekomst rendabel te houden of te maken. In ons advies kijken we naar uw gebouwen vanuit bouwkundig en installatietechnisch oogpunt. We kijken welke aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wensen voor gebruik en aan de regelgeving in de toekomst. Ook geven we aan wat de kosten hiervan zijn.

Bouwadvies voor vaststellen en oplossen van problemen in gebouwen

Wanneer u in uw huidige gebouw tegen problemen aanloopt, kan Woonscan u adviseren over de oplossing. Deze problemen kunnen bouwkundig en installatietechnisch van aard zijn. Zo kan het energieverbruik hoger zijn dan u redelijkerwijs had verwacht of hebt u vaak te maken met legionellabesmettingen. Ook kan het zijn dat u een bouwkundige ontwerpfout vermoedt of te maken hebt met betonrot. Bij Woonscan kunnen we de problemen vaststellen en adviseren hoe u het probleem kunt oplossen.

Haalbaarheidsstudie om in te spelen op veranderingen

Veranderingen in (zorg)wetgeving en economische omstandigheden, zorgen voor veranderende wensen en eisen aan vastgoed. Wellicht voldoet uw pand niet aan (toekomstige) energie- of veiligheidseisen. Bij Woonscan kunnen we voor u inzichtelijk maken of het haalbaar is om te verbouwen of te renoveren.

Opdrachtgever bepaalt insteek haalbaarheidsstudie

Vaak willen onze opdrachtgevers twee of meer specifieke opties doorberekend hebben. Meestal gaat het hierbij om een keuze tussen het huidige pand of nieuwbouw. In de haalbaarheidsstudie kijken we niet alleen naar de directe kosten van nieuwbouw of verbouw, maar ook naar de kosten van gebruik op de langere termijn. Op die manier krijgt u een reëel beeld van de locatiekosten voor de komende jaren.

Advies uit haalbaarheidsstudie

Uit de haalbaarheidsstudie van Woonscan kan blijken dat het meer rendabel is om te verhuizen naar een nieuw of bestaand pand, dan om op uw bestaande locatie te renoveren. Bij dit advies nemen we alle toekomstige regelgeving – voor zover bekend – mee. Daarnaast nemen we in bestaande gebouwen de huidige staat van het gebouw, de vaste inventaris en installaties mee. Dit doen we via een conditiemeting volgens de NEN 2767.

Bouwadvies leidt vaak tot bouwmanagement

Vanuit de bouwadviezen en haalbaarheidsstudies die Woonscan uitvoert, komt vaak een nieuwbouw-, renovatie of onderhoudsproject voort. Woonscan neemt voor deze bouwprojecten vaak het bouwmanagement op zich. Het voordeel hierbij is dat Woonscan al exact op de hoogte is van de wensen en eisen van u als opdrachtgever. Op basis daarvan kunnen we de projectuitvoering deskundig en efficiënt aansturen.

Stel uw vraag

Wilt u meer weten over conditiemetingen of hebt u een vraag over uw pand? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.