Bouwmanagement: van onderhoud tot nieuwbouw

Vastgoed-
management

icon-technisch-beheer

De eisen die u stelt aan uw vastgoed veranderen. De wensen van de gebruikers van uw panden veranderen. Overheden stellen andere eisen. Of de omvang van uw doelgroep veranderd. Vaak betekent dit dat uw gebouwen aangepast moeten worden of dat u gaat nieuwbouwen of verhuizen. Bij alle bouw-, verbouw- en grootschalige onderhoudswerkzaamheden kunt u voor deskundige ondersteuning terecht bij Woonscan.

Ervaren bouwmanagers voor zorginstellingen

Onze projectmanagers sturen alle activiteiten aan die nodig zijn om het bouwproject tot een succes te maken. Daarbij zijn wij de oren, ogen en stem van onze opdrachtgever. Dit doen we omdat u als vastgoedeigenaar geen capaciteit heeft om het zelf te doen, of behoefte hebt aan deskundige ondersteuning. Zo verzorgen we vaak het bouwmanagement voor zorginstellingen.

Voorbereiden op project

Wanneer u nog geen definitieve keuze hebt gemaakt over renovatie, verbouw, verhuizing of nieuwbouw, kunnen we u daarover adviseren. Dit doen we onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, waarin we de verschillende opties met elkaar vergelijken.

Bouwmanagement op kosten, doorlooptijd en kwaliteit

Het bouwmanagement voeren we uit binnen de door u gestelde kaders. We kunnen voor u de onderhandelingen doen met de uitvoerende partijen. Daarbij letten we op de prijs, de gewenste doorlooptijd en de kwaliteit van het werk. Voorafgaand aan de uitvoering zorgen we dat de afspraken hierover met de aannemer(s) zijn gemaakt. Tijdens de uitvoering van het project houden we toezicht en sturen we waar nodig bij.

Actief in nieuwbouw en bij verbouw

We voeren het bouwmanagement uit bij nieuwbouwprojecten en bij verbouw- of renovatiewerkzaamheden. Daarbij zijn we namens u als opdrachtgever het aanspreekpunt voor onder meer de architect, aannemers en leveranciers. We houden u goed op de hoogte over de voortgang en betrekken u bij alle stappen die gezet moeten worden.

Bouwmanagement bij planmatig onderhoud

Het managen van het planmatig onderhoud doen we onder meer in opdracht van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningcorporaties en zorginstellingen. Het planmatig onderhoud voeren we uit aan de hand van de conditiemeting en de meerjarenonderhoudsbegroting. Hierdoor ligt vast wat het gewenste kwaliteitsniveau is voor het gebouw en de gebouwgebonden installaties en is helder wat de kosten van het onderhoud zijn. Binnen deze kaders organiseren wij de onderhoudswerkzaamheden.

Samenwerking met deskundige aannemers en installateurs

Ten behoeve van alle bouwwerkzaamheden werken we samen met uw ketenpartners. Indien u geen vaste partijen hebt waarmee u wilt werken, kunnen we u ook adviseren of begeleiden bij de keuze voor de juiste aannemer en installateur. We kennen de partijen in de regio en weten wie kwaliteit levert. Daardoor bent u ervan verzekert dat (onderhouds)werkzaamheden deskundig worden uitgevoerd.

Stel uw vraag

Wilt u meer weten over conditiemetingen of hebt u een vraag over uw pand? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.