Verbeter het energielabel van uw kantoorpand

Energielabels
en -advies

icon-energielabels-en-advies

Energiebepaling voor instellingen en woningcorporaties

Welke maatregelen kunt u treffen om het energieverbruik in uw woning of bedrijfspand te verlagen? Hoe energiezuinig is uw gebouw? Bij Woonscan bepalen we de energieprestaties van uw vastgoed.

Certificering voor energielabels bedrijven en energie-index woningen

Onze energieadviseurs hebben het BRL9500-certificaat dat nodig is om utiliteitsgebouwen te voorzien van een energielabel en woningen van energie-index. Door Woonscan in te schakelen voor het vaststellen van de energieprestatie en het geven een energieprestatieadvies, voldoet u aan de wettelijke eisen die u heeft als vastgoedeigenaar.

Registeren van energieprestatie in landelijke databank

Als gecertificeerd energieadviseur registreren we in de landelijke databank welk energielabel we hebben toegekend. Het toekennen en registreren van het energielabel doen we onder meer voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere vastgoedeigenaren. Vanzelfsprekend onderhouden we het energielabel ook als u verbeteringen doorvoert in uw panden.

Verplichte registratie energieprestatie gebouwen

Voor een groot aantal organisaties is het verplicht om hun panden te voorzien van een energielabel. Denk bijvoorbeeld aan publiektoegankelijke gebouwen, onderwijs, horeca en zorginstellingen. Voor kantoorpanden geldt dat dit vanaf 2023 minimaal energielabel C moet zijn.

Energie-index vaststellen voor woningcorporaties en andere verhuurders

Voor woningcorporaties stellen wij de energie-index van de woningen in hun portefeuille vast. Deze energie-index is nodig voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). In totaal bekijken onze energieadviseurs zo’n 150 kenmerken van de woning.

Advies voor verbeteren energieprestatie

Het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen kan verschillende doelen hebben. Denk aan het vergroten van de duurzaamheid, het verlagen van het energieverbruik, het vergroten van de verhuurbaarheid of het verbeteren van de uitstraling van het gebouw. Om uw doel te bereiken adviseren we u welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn. Ons doel daarbij is dat we uitgaan van de laagst mogelijke levensduurkosten.

Duurzaamheidslabel voor utiliteitsgebouwen

Steeds meer bedrijven kijken daarnaast niet meer alleen naar de energieprestatie van een pand, maar nemen de volledige duurzaamheid van de locatie onder de loep. Woonscan stelt daarom ook duurzaamheidslabels vast, volgens GPR Gebouw. Hierbij kijken we niet alleen naar het energieverbruik, maar ook naar onder meer het waterverbruik, de afvalverwerking en de bereikbaarheid van het pand. Een goed duurzaamheidslabel kan de verhuurbaarheid van een pand vergroten.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?