Naar nul legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties

Legionella-
preventie

icon-legionellapreventie

Voorkom legionella in waterleidingen

Met Woonscan voorkomt u legionella in waterleidingen. We doen risico-inventarisaties, voeren operationele taken uit en onderzoeken de oorzaak van een legionellabesmetting.

Expert van installatie waterleiding tot keerklepcontroles

Woonscan heeft alle deskundigheid in huis om het aantal legionellabesmettingen op uw locaties te minimaliseren. Dat doen we onder meer door het ontwerpen en toetsen van waterleidinginstallaties. We hebben echter ook een ervaren team in huis om monsternames, keerklepcontroles en spoelingen uit te voeren.

We voorkomen legionella volgens BRL 6010

Onze insteek is dat we legionellabesmettingen voorkomen. Samen met onze opdrachtgevers bekijken we welke maatregelen mogelijk zijn om de kans op besmettingen te verkleinen. De basis is daarvoor de beoordelingsrichtlijn BRL 6010 die verplicht is voor prioritaire instellingen, zoals zorginstellingen, hotels, zwembaden en wellnesscentra. Woonscan is BRL 6010-gecertificeerd.

Kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in legionella

Waar het aanpassen van bestaande installaties niet mogelijk is om risico’s te vermijden, onderzoeken we de mogelijkheden om de legionellabacterie te doden of te weren uit het drinkwater. Dat doen we bijvoorbeeld door het toepassen van uv-licht, filters of koper-zilver-ionisatie. Door onze brede aanpak zorgen we voor kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in het operationele legionellabeheer. Organisaties waar we actief zijn, voldoen aan de wettelijke verplichtingen en we brengen hier het aantal besmettingen naar beneden. Hierdoor bent u minder geld kwijt aan het oplossen van besmettingen.

Goede samenwerking met waterleidingsmaatschappijen en Inspectie

Onze preventieve manier van werken heeft ons een goede samenwerkingsrelatie opgeleverd met waterleidingsmaatschappijen en de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Bij een besmetting kunnen we daardoor vlot overleggen met de ILT en krijgen we alle medewerking om de besmetting op te lossen en onderzoek te doen naar de oorzaak.

Digitaal logboek voor controle op legionellabeheer

Wanneer u Woonscan inschakelt voor legionellapreventie en -beheer, maken we voor u een digitaal logboek. Hierin zetten we de risico-inventarisaties en het beheersplan. Daarnaast voegen onze legionella-medewerkers alle beheerswerkzaamheden in die zij uitvoeren. Hierdoor kunt u aantonen dat u voldoet aan de zorgplicht die u als werkgever hebt.