Operationeel beheer legionella op locatie

Legionella-
preventie

icon-legionellapreventie

Om legionella te voorkomen bent u als instelling verplicht om diverse operationele beheerstaken uit te (laten) voeren. Woonscan heeft de kennis en capaciteit om deze operationele taken ter voorkoming van legionella bij u op locatie uit te voeren. Onze medewerkers plannen deze controles en monsternames op basis van uw werkzaamheden. Het welbevinden van de gebruikers van uw gebouwen staat voor onze medewerkers voorop.

Legionellapreventie bij zorginstellingen

Onze legionellapreventiemedewerkers zijn goed in hun werk en hebben affiniteit met de zorgsector. Zij zijn goed in de omgang met cliënten en zorgmedewerkers. Ons uitgangspunt is namelijk dat onze operationele werkzaamheden niet storen bij het verlenen van zorg en geen inbreuk zijn op het wooncomfort van uw cliënten. Om dit te bevorderen, zorgen we er ook voor dat een vaste medewerker bij u op locatie komt. Voor uw medewerkers en cliënten is onze preventiemedewerker daardoor al snel een vertrouwd gezicht.

Afstemmen van beheerstaken in overleg

Voor legionellapreventie is het noodzakelijk dat er twee keer per jaar monsternames worden genomen. Daarnaast is het vereist om maandelijks de temperatuur van het water te meten en keerklepcontroles uit te voeren. Wekelijks moeten de waterleidingen doorgespoeld worden. Welke van deze taken Woonscan voor u uitvoert, stemmen we in overleg af. Daarnaast geven wij ook advies hoe bepaalde taken geautomatiseerd kunnen worden.

Vastleggen legionellabeheerstaken in digitaal dossier

Om te kunnen aantonen dat alle operationele legionellabeheerstaken zijn gedaan, stellen we aan al onze relaties een digitaal logboek beschikbaar. Uw en onze preventiemedewerkers hebben toegang tot dit logboek en kunnen de beheerstaken hierin vermelden. Daarnaast staan in dit digitale logboek de risico-inventarisaties en het legionellabeheersplan. Op één plek voldoet u hierdoor aan de eisen van de Inspectie van Leefbaarheid en Transport (ILT).