Vastgoedmanagement

Vastgoed-
management

icon-technisch-beheer

Technisch beheer van gebouwen

Als vastgoedeigenaar streeft u naar zo efficiënt mogelijk onderhoud. U wilt uw vastgoed zo onderhouden, dat dit geschikt blijft voor het gebruik dat u voor ogen hebt. Dit geldt voor de gebouwen zelf en voor de installaties die in het gebouw aanwezig zijn.

Ons technisch beheer omvat advies en management

Bij Woonscan hebben we de kennis en de kunde in huis om u over het onderhoud te adviseren en het onderhoud te organiseren. Wij hebben kennis van nieuwe en conventionele vormen van contractvormingen en onderhoud- en bouwprocessen. Bovendien kunnen we u alle administratieve taken rondom het technisch beheer uit handen nemen.

Technisch beheer voor behoud en verbeteren van vastgoed

Onze meerwaarde is dat we bij technisch beheer niet alleen kijken naar behoud van de bestaande kwaliteit van uw pand. Samen met u kijken we vooruit. Gaan er wettelijke eisen veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Verandert uw organisatie en daardoor de manier van het pandgebruik? Dan nemen wij deze veranderingen mee in haalbaarheidstudies, onderhoudsadviezen en bijvoorbeeld in het contractonderhoud. Uw gebouwen blijven daarbij optimaal bruikbaar voor de doelen van uw organisatie. Tegelijkertijd zorgen wij dat de totale kosten (total costs of ownership, tco) zo laag mogelijk zijn.

Maatwerk in technisch beheer gebouwen

Hoe we het technisch onderhoud voor uw gebouw of gebouwen doen, hangt af van uw wensen en eisen. We kunnen u het volledige technisch beheer uit handen nemen, maar ook incidenteel advies geven of uitsluitend specifieke taken uitvoeren. We stellen onder meer duurzame meerjarenonderhoudsbegrotingen op, doen conditiemetingen en voeren operationele taken uit om risico’s te voorkomen.

Betrouwbare partij voor zorginstellingen en woningcorporaties

Een groot deel van onze klanten zijn zorginstellingen en woningcorporaties. Omdat het technisch beheer van gebouwen niet hun kerntaak is, is het fijn dat wij als Woonscan een groot deel van deze taken kunnen overnemen. Wij kennen de eisen waaraan het vastgoed van zorginstellingen en woningcorporaties moet voldoen. We werken vooruit naar toekomstige veiligheids- en duurzaamheidseisen. Ook denken we mee hoe we het comfort van de gebruikers optimaal kunnen maken, op basis van minimale budgetten.

Technisch beheer in andere sectoren

De gedegen aanpak die noodzakelijk is bij zorginstellingen en woningcorporaties brengen we steeds vaker in praktijk bij onderwijsinstellingen en andere (semi-)overheidsinstellingen. Ook zij profiteren daardoor van onze combinatie van kennis van gebouwen én installaties.

Stel uw vraag

Wilt u meer weten over conditiemetingen of hebt u een vraag over uw pand? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.