Verhuur uw woningen via Woonscan

VVE en
verhuur

icon-vve-en-verhuur

U hebt woningen, wij hebben de kennis om deze woningen te verhuren en te onderhouden.

Bij Woonscan komt alle kennis voor het verhuren van woningen bij elkaar. We zijn bedreven in de administratieve kant van het verhuur én het technisch onderhouden van de woningen. Enkele gemeenten en zorginstellingen schakelen ons daarom al in om hun wooneenheden administratief en technisch te beheren. We incasseren de huur, voorkomen huurdersachterstanden en houden de mutaties bij. Daarnaast zorgen we voor het technisch onderhoud van de woningen: van het storings- en verhuisonderhoud tot het aanbesteden van grootschalig onderhoud.

Woningverhuurder zonder woningen

Onder vastgoedverhuur verstaan we bij Woonscan het administratief en financieel organiseren van de verhuur van eenheden. De nadruk ligt hierbij op het innen van huurgelden (en voorkomen van betalingsachterstanden) en het bijhouden van de huurdersadministratie en -mutaties. Daarnaast behandelen we alle vragen rondom de verhuur van huurders. We kunnen zelfs een rol spelen in de het werven en screenen van nieuwe huurders.

Beheer van storings- en verhuisonderhoud

Als woningverhuurder bent u verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en het uitvoeren van verhuisonderhoud. Deze taak nemen we graag van u over. Dankzij de vele VvE-complexen die we in beheer hebben, hebben we een goed bemande servicedesk en goede contacten met contractpartijen. Alle repareerverzoeken van uw huurders kunnen we hierdoor snel laten uitvoeren. Ook zorgen we ervoor dat bij elke woningmutatie de benodigde onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, zodat nieuwe huurders zo snel mogelijk hun intrek kunnen nemen.

Meerjarenonderhoudsplannen voor uw woningen

Voor alle woningen die we in de verhuur hebben, stellen we meerjarenonderhoudsplannen op. Hierdoor krijgt u inzicht in de benodigde onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren en de kosten hiervan. We nemen in deze meerjarenonderhoudsplannen ook deduurzaamheidsinvesteringen mee. U krijgt daardoor niet alleen inzicht in de kosten om de huidige staat te behouden, maar weet ook hoe u met een relatief lage investering uw woningen kunt verbeteren. De meerjarenonderhoudsplannen geven een duidelijk financieel overzicht hoeveel u jaarlijks dient te reserveren om het te verwachten onderhoud te laten uitvoeren. Vanzelfsprekend kunnen we voor u ook de afspraken maken met ketenpartners om de meerjarenonderhoudsplannen uit te laten voeren.

Voldoen aan wettelijke scheiding van kerntaken en verhuur

Als zorginstelling en gemeente hebt u er mee te maken dat u wettelijk verplicht bent om een (administratief) onderscheid aan te brengen tussen uw kerntaken en andere taken. Het verhuren van wooneenheden of woningen behoort vaak tot de andere taken. Door dit in zijn geheel uit te besteden aan Woonscan, voldoet u aan deze wettelijke eisen en bent u ervan verzekerd dat de verhuur op een betrouwbare manier gebeurt. Doordat we vanuit Woonscan veel actief zijn bij zorginstellingen en woningcorporaties, kennen we de belangen van u als verhuurder én de behoeftes van uw huurders.

Stel uw vraag

Bent u benieuwd of Woonscan ook de verhuur van uw wooneenheden kan verzorgen? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.