Financieel en administratief beheer voor Verenigingen van Eigenaren

VVE en
verhuur

icon-vve-en-verhuur

Vanuit Meppel verzorgen we het financieel en administratief beheer voor ruim honderd Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in het noorden van het land.

Elk VvE-complex heeft onderhoud nodig en elk VvE-bestuur is verantwoordelijk voor een gedegen financieel beleid en administratieve onderbouwing. Woonscan neemt deze taken over van de VvE, zodat het VvE beheer financieel en technisch gezond wordt uitgevoerd. Door dit als VvE-bestuur aan ons uit te besteden, weet u zeker dat het grondig en goed wordt uitgevoerd. Bovendien nemen wij contact op met uw VvE-leden als zij in gebreke blijven met bijvoorbeeld het doen van betalingen. Dit voorkomt dat zaken binnen de VvE uw relatie als buren beïnvloeden.

Ledenadministratie en incasso’s voor VvE’s

Om de ledenadministratie op orde te houden, kunt u dit aan ons uitbesteden. We houden verhuizingen en eigendomsveranderingen bij en controleren ook of elk VvE-lid alle bijdragen heeft betaald. Waar nodig verzorgen we de incasso van de ledenbijdrage. Ook onderhouden we contact met notarissen als er eigendomsoverdrachten plaatsvinden.

Van organiseren ALV tot opmaken van jaarrekening

Als VvE-bestuur kunt u de organisatie van de Algemene Ledenvergadering aan ons overlaten. We zijn aanwezig en dragen zorg voor correcte verslaglegging. Ook sturen we als uw VvE-beheerder aan op besluiten die rechtsgeldig zijn. In overleg met u bereiden we de vergadering voor. En als u wilt, zitten we de vergadering voor. Welke rol we bij een ALV vervullen, bepaalt u natuurlijk. Als u als bestuur de jaarvergadering zelf verzorgt, kunnen we u ondersteunen in de voorbereiden en te nemen besluiten vooraf toetsen aan wettelijke kaders. U ontvangt vooraf een duidelijke toelichting op de jaarrekening, zodat u deze kunt bespreken tijdens de ALV.

Profiteer van onze kennis over wet- en regelgeving

Wanneer u Woonscan inschakelt voor ondersteuning, hebt u altijd alle kennis bij de hand die u als VvE nodig kunt hebben. Ook zorgen we dat u altijd op de hoogte bent van wets- of regelwijzigingen die voor een Vereniging van Eigenaren van belang zijn. We delen onze kennis graag met u.

Altijd toegang tot alle informatie

Wanneer u het VvE-beheer uitbesteedt aan Woonscan, hebben al uw leden altijd toegang tot alle stukken die betrekking hebben op uw vereniging. We maken hiervoor een digitaal dossier aan. Dit digitale dossier is 24 uur per dag actueel en beschikbaar voor de eigenaren. Hierin zitten onder meer de begrotingen, jaarrekeningen en notulen, maar bijvoorbeeld ook de onderhoudscontracten die zijn afgesloten. Leden hebben hierdoor de mogelijkheid om actief mee te denken. Dit verhoogt de betrokkenheid, waardoor het vaak gemakkelijker is om breedgedragen besluiten te nemen.

Vast contactpersoon voor uw VvE

Bij Woonscan heeft u een vaste contactpersoon die de regie heeft op het beheer van uw vereniging. U kunt hen rechtstreeks bellen of mailen.

Stel uw vraag

Twijfelt u of u voldoet aan de wettelijke regels voor VvE’s? Of heeft u een andere vraag als VvE-lid of -bestuurder? Stel uw vraag vrijblijvend aan onze experts.