Wonen Delden – MJOB en Conditiemeting

23 april 2021
23 april 2021

Wonen Delden heeft Woonscan de opdracht gegund voor het realiseren van Meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB) en 0-metingen op basis van NEN-2767 methodiek.

 

Woonscan wil het MJOB en de jaarbegroting realiseren in een duurzame en resultaatgerichte samenwerking met Wonen Delden. Wonen Delden heeft hierin de rol van opdrachtgever en Woonscan de rol van adviseur. 

Wonen Delden verzorgt toegang tot de broninformatie (via Dynamic Empire) om het softwareprogramma Vastware in te richten. Woonscan adviseert over de inrichting
van Vastware, inventariseert en inspecteert het vastgoed en stelt hier meerjaren onderhoudsbegrotingen voor op.

Wij zijn trots dat we dit project voor Wonen Delden mogen uitvoeren!