Vermoedelijk herijking energielabelklassen in 2025

21 juni 2022
21 juni 2022

Vanaf 2025 wil de Europese Commissie dat de energielabels binnen de EU zijn geharmoniseerd en voor bepaalde labelklassen een korte geldigheidstermijn gaat gelden.

Een energielabel A moet dan gelijk staan aan een gebouw die volledig emissievrij is. Voor Nederland betekend dat er een verschuiving zal plaatsvinden in de energielabelklasse indeling. Volgens de eerste inschattingen [bron: Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving] gaan voor utiliteitsgebouwen vermoedelijk de huidige F en G labels bij de nieuwe inijking allemaal in energielabel G vallen. Bij woningen met nu een E, F G label gaan grotendeels allemaal in een energielabelklasse G te vallen. Zowel bij utiliteitsgebouwen als bij woning zal ook in de andere labelklassen een verschuiving gaan plaatsvinden.

De aanpassing komt voort uit de klimaatambities (55% emissiereductie in 2030) van de Europese Commissie. Deze ambities zijn samengevat in het “fit-for-55-pakket”. Deze Europese ambities heeft het kabinet voor de Nederlandse maatregelen omgezet in het beleidsprogramma, versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Hierin zijn de volgende doelstellingen omschreven:

 •  Isoleren van 2,5 miljoen woningen, met nadruk op uitfaseren slechte labels (E, F en G):
  • 1,5 miljoen koopwoningen
  • 1 miljoen huurwoningen worden geïsoleerd naar de Standaard voor woningisolatie.
 • Uitfaseren slechte labels in de utiliteitsbouw:
  • Voor 2027 verduurzamen van de 15% gebouwen met slechtste energieprestatie, energielabel G conform de nieuwe labelclassificatie tot minimaal energielabel C (60.000 gebouwen).
  • Voor 2030 verduurzamen van gebouwen met energielabel F conform de nieuwe labelclassificatie tot minimaal energielabel C (60.000 gebouwen).
 • Overstappen op duurzame installaties of een warmtenet:
  • 1 miljoen geïnstalleerde hybride warmtepompen in de bestaande bouw.
  • Realiseren van 500.000 nieuwe aansluitingen op een warmtenet in de bestaande bouw (in woningequivalenten).
 • Grotere inzet duurzame bronnen: Bijmengen van 1,6 BCM groen gas.

Het Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft al een aantal concrete maatregelen bekend gemaakt. Zoals het uitfaseren van de slechte energielabels bij huurwoningen (2030) en het vanaf 2026 verplicht stellen van het toepassen van een hybride warmtepomp.