Totaal advies en MJOP – VvE Menno ter Braaklaan te Delft

26 juli 2018
26 juli 2018

Woonscan BV heeft samen met het bedrijf Invent een uitgebreid onderzoek gedaan aan het gebouw VvE Menno ter Braaklaan in Delft. 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek is een advies opgesteld. In dit advies zijn de huidige staat van het gebouw, de installatie en de mogelijkheden ter verduurzaming en energiebesparing opgenomen.

Woonscan BV heeft de diverse mogelijke investeringen doorgerekend en verwerkt in een duurzame dynamische Meerjaren Onderhoud Prognoses (MJOP’s). Diverse varianten zijn aan de VvE gepresenteerd.