Subsidieregeling verduurzamen zorgvastgoed

31 mei 2022
31 mei 2022

Verduurzamen zorgvastgoed

Zorgorganisaties hebben de komende jaren een grote uitdaging om de afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Het vastgoed dient te worden verduurzaamd met de Portefeuilleroutekaart CO2. Daarnaast zijn er ook vanuit de wetgeving meerdere regelingen, zoals de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en informatieplicht, in werking met hetzelfde doel. Het realiseren van energiebesparing en CO2-reductie door bewustwording van de mogelijk te nemen maatregelen.

Nieuwe subsidieregeling

Naast de bestaande subsidieregelingen komt er in het najaar 2022 een subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Bent u eigenaar van scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten dan komt u hiervoor in aanmerking

Energiebesparing en realisatie

De verschillende wettelijke regelingen om energiebesparing te realiseren bieden ook het voordeel dat deze gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Woonscan kan deze wettelijke eisen voor uw vastgoed uitvoeren en plannen ontwikkelen om in uiterlijk 2030 minimaal 49% de CO2-uitstoot te besparen. Ook kunnen wij de mogelijkheden onderzoeken hoe het vastgoed gasloos is te verwarmen. Hiervoor worden verschillende varianten doorgerekend en welke subsidiemogelijkheden er van toepassing zijn. Om te zorgen dat de plannen ook tot uitvoering komen heeft het de voorkeur deze als een integraal onderdeel te laten vormen met de D-MJOP.

Woonscan heeft ruime ervaring met het verduurzamen van vastgoed. We werken voor gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties voor het verduurzamen van hun vastgoed.