Stichting De Trans Actualisering ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden

7 mei 2013
7 mei 2013

De Trans

Woonscan heeft in opdracht van zorginstelling De Trans voor bijna al hun locaties (eigendom en huur) de ontruimingsplannen geactualiseerd, inclusief de daarbij behorende ontruimingsplattegronden (fysiek aan de wand)

Actualisering

De aanwezige ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden voldeden niet meer aan de eisen zoals die gesteld zijn in NEN 8112 (2010) en NEN 1414 (2007). Als onderdeel van de opdracht zijn ook alle bouwkundige plattegronden van de betreffende locaties geactualiseerd, dit omdat deze dienen als onderlegger voor de ontruimingsplattegronden.

De locaties van Stichting de Trans variëren van woongebouwen tot dagbestedingsgebouwen tot kantoren en het betreft huur- en eigendomslocaties. Deze locaties bevinden zich hoofdzakelijk in de provincie Drenthe.