Samenwerking Woonscan en Adviesburo Smeets bv bij conditiemeting Elkien

7 november 2016
7 november 2016

Woonscan en Adviesburo Smeets voeren momenteel conditiemetingen uit voor een deel van het woningbezit van Elkien in Heerenveen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar en onder de regie van Woonscan. De inspecties, uitgevoerd volgens de NEN 2767-methodiek, worden ingevoerd in de inspectie-app van IBIS (ibis4inspectie).

Op basis van deze inspectieresultaten vindt er afstemming plaats met de ketenpartners van Elkien met betrekking tot het uit te voeren planmatig onderhoud.

De inspecties zijn begin september 2016 van start gegaan en zullen tot medio 2017 doorgaan. Het gehele bezit van Elkien wordt op complexniveau bekeken.

fl1i1363