Onderhoudsadvisering, verfrissend en innovatief!

23 juli 2013
23 juli 2013

NEN 2767

Voor een grote vastgoedeigenaar, met vastgoed in geheel Nederland, mag Woonscan BV aantonen dat haar innovatieve kijk op onderhoud aan vastgoed  inderdaad doelmatig is en verfrissend werkt.

De eerste gesprekken zijn positief verlopen en binnenkort starten we met de eerste inventarisaties van het vastgoed. De inventarisaties worden uitgevoerd op basis van de NEN 2767.

Onderhoudskeuzes op basis van de  conditiegetallen leiden niet tot tevredenheid en al helemaal niet tot doelmatig en efficiënt onderhoud. Het is duidelijk dat de implementatie van bijlage D van de NEN 2767, veel belangrijker is!

Aangezien de NEN 2767 aangaande deze risico matrix alleen maar een voorstel/voorbeeld is, moet deze matrix nog geheel vastgesteld worden.

Matrix

Woonscan heeft de nodige ervaring en mag zich expert noemen op het gebied van implementatie van de risico matrix (A/P matrix) zoals in de NEN 2767 wordt voorgesteld. Belangrijk is om deze matrix geheel op de opdrachtgever af te stemmen, zodat  de mate waarin een organisatie al dan niet risico wenst te lopen in keuzes van onderhoud goed is gedefinieerd.

Essentieel is om deze matrix en de keuzes aangaande het beleid goed uit te kunnen leggen en te kunnen onderbouwen. Woonscan BV toont regelmatig bij haar opdrachtgevers aan dat een dergelijke wijze van risicobeheersing in het onderhoud  goed past binnen het beleid van de opdrachtgevers. 

 

De diverse opdrachtgevers die ieder andere belangen en keuzes, kunnen prima uit de voeten met de voor en door hen opgestelde risicomatrixen (onderhoudskeuzes). Deze opdrachtgevers zijn o.a. corporaties, zorginstellingen, commercieel vastgoedeigenaren en verenigingen van eigenaren.

Wilt u meer willen weten over onze kijk op onderhoud en de implementatie van onderhoudsbeleid in de meerjarenbegroting, neem dan gerust contact met ons op!

 

Martijn Huizenga

Manager Vastgoedbeheer