Noorderbrug – Nieuwbouw Leeuwarden

19 december 2017
19 december 2017

Voor het pand aan de Sixmastraat te Leeuwarden gaat Woonscan de werktekeningen toetsen en controles tijdens de bouw uitvoeren.

Start maart 2018 en oplevering maart 2019.

g150606-leeuwardennoorderbrugcam2-20171211-0