Mijande Wonen | NEN 2767 praktijkopleiding

20 december 2014
20 december 2014

Mijande Wonen heeft Woonscan opdracht verstrekt tot het verzorgen van een NEN 2767 praktijkopleiding aan diverse medewerkers.

Door de ruime ervaring in het geven van de opleiding, het vermogen om de materie duidelijk over te brengen, de persoonlijke aandacht en de uitstekende nazorg zijn de medewerkers van Mijande Wonen na het volgen van de cursus in staat om zelfstandig inspecties uit te voeren conform de NEN 2767 methodiek.

Tevens geeft Woonscan een aanzet voor het handboek inspecties, speciaal toegespitst op de gegeven cursus en het beleid van Mijande Wonen.

big19022015134151