Legionella aangeleverd door Drinkwaterbedrijven

2 juni 2013
2 juni 2013

ILT

Inspectie leefomgeving & Transport (ILT) is de toezichthouder van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en deze stelt jaarlijks een rapport op over de drinkwaterkwaliteit in Nederland.

De drinkwaterbedrijven meten conform de Drinkwaterwet de kwaliteit van het drinkwater ter plaatste van de pompstations en distributiesystemen.

In 2011 zijn in 24 van de 160 bemonsterde distributienetten 45 legionella overschrijdingen (> 100 kve/l) gemeten. Deze legionellabesmettingen in de distributienetten kunnen ook bij de eindgebruiker terecht komen met alle (onderzoeks) gevolgen van dien.

Woonscan kan middels brononderzoek aantonen of de legionellaproblemen in een gebouw worden aangeleverd door het Drinkwaterbedrijf, onjuist beheer van de (collectieve) installatie of door verkeerde aanleg van de tapwaterinstallatie.