Inspecties Wetland Wonen

19 november 2015
19 november 2015

Wetland Wonen is een woningcorporatie in de Kop van Overijssel van ongeveer 3.200 woningen.

Wetland Wonen heeft Woonscan gevraagd om haar bezit in beeld te brengen. Daarmee wil Wetland wonen een goed beeld krijgen van de kwalitatieve technische staat van haar vastgoed. Hierbij worden zowel interieur als exterieur beoordeeld.

Daarnaast oriënteert Wetland Wonen zich op energie, asbest en overige technische aspecten die nu of in de toekomst voor Wetland Wonen belangrijk zijn.

Wetland Wonen heeft hiervoor in samenwerking met Woonscan een eigen opname – en registratiemethodiek ontwikkeld. In 2015 heeft Woonscan al de helft van het bezit van Wetland Wonen in beeld gebracht en doorlopend naar 2016 wordt het overige deel uitgevoerd.

Martijn Huizenga, manager vastgoedbeheer

20160405143927-logo-wetland-wonen