Energiebesparing in een appartementencomplex is makkelijker dan je denkt

24 december 2021
24 december 2021

Als directeur van Woonscan ziet Paul Smilde woningcorporaties, grooteigenaren en VvE’s worstelen met het inpassen van de duurzame gedachte voor appartementencomplexen. Terwijl in zijn visie met een verandering van mindset een wereld aan mogelijkheden opengaat.

 

“Verduurzaming staat wel op de agenda, maar in de praktijk is het vaak een ingewikkelde kwestie. Vooral vanwege de financiering en de terugverdientijden, maar ook omdat bewoners in een appartementencomplex minder geneigd zijn om een langdurig woonverblijf aan te gaan. Bovendien zijn de energiekosten binnen een complex vaak niet evenredig verdeeld. Een bovenwoning verwarmen kost bijvoorbeeld meer dan een tussen- of benedenwoning. Het terugverdienen van een investering kost daardoor voor de twee laatstgenoemden vaak een veelvoud aan jaren in vergelijk met de bewoners van een bovenverdieping. De onevenredige kosten worden daarbij nog extra bemoeilijkt door de splitsingsaktes. En ook niet onbelangrijk, in het financieringstraject vragen banken vaak om borg en ontbreekt het vaak aan relevante wetgeving op dit vlak.”

Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

“Genoeg drempels en dan zie je in de praktijk dat alles wat ingewikkeld is later op de agenda komt te staan. Als Woonscan hebben wij de afgelopen jaren toch gezocht naar mogelijkheden om de duurzame gedachte te implementeren bij appartementencomplexen. Daarbij zijn wij uitgekomen bij een andere gedachtegang rondom de Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Intern spreken wij tegenwoordig liever van de DMJOP, waarbij de D natuurlijk staat voor duurzaamheid. De basisvragen Hoe hou ik een complex in stand? Wat, wanneer en wat kost het? Hoe maak ik zoveel mogelijk gebruik van bestaande kwaliteit en op welk moment kan ik het beste optimaliseren? Want, duurzaamheid gaat niet alleen maar over energieneutraal denken. Het gaat voor een groot deel ook over circulair denken. Oftewel, hoe maak je optimaal gebruik van bestaande kwaliteit? Daarbij staan centraal: bouwkundige kwaliteit, wanneer zijn er subsidiemogelijkheden en wanneer moet onderhoud plaatsvinden?”

Opstellen en optimaliseren duurzaamheidsplan

“Met opdrachtgevers die bij ons aankloppen voor een DMJOP, nemen we eerst de huidige MJOP onder de loep. Hierna volgt het opstellen van een duurzaamheidsplan. Denk daarbij aan het beantwoorden van vragen zoals: Wat is het energielabel en wat zijn de besparingsmogelijkheden? Vervolgens pakken we eerst het laaghangend fruit aan, waarbij we de duurzame gedachte slim inpassen. Is de dakbedekking bijvoorbeeld aan vervanging toe? Dan pakken we meteen de isolatie mee. Nieuw schilderwerk voor kozijnen? Dat kunnen we combineren met het plaats van isolatieglas. Uiteindelijk komen we uit bij een gewenste basissituatie waarnaar we elke toekomstperspectief benaderen volgens het principe van de Trias Energetica. Hierbij werk je altijd vanuit drie vragen: Hoe kan ik de vraag aan energie beperken? Hoe ga ik energie opwekken? En, hoe maak ik zo weinig mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen?”

Duurzaamheid is uiteindelijk goedkoper

“Eigenlijk is investeren in duurzaamheid vrij logisch. Niet alleen vanuit de noodzaak die steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte komt op het wereldtoneel. Duurzaamheid is uiteindelijk ook altijd goedkoper. Ga maar na. Projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid kennen subsidies en interessante regelingen. Het Warmtefonds bijvoorbeeld biedt langjarige financieringen tegen een aantrekkelijke rente voor de verduurzaming van woningen. En uiteindelijk heeft een bewoner altijd meer comfort voor lagere kosten. Echt, als we ons er open durven stellen is energiebesparing in een appartementencomplex makkelijker dan je denkt.”

Woonscan levert innovatieve dienstverlening op het gebied van onroerend goed. U kunt bij ons terecht voor allround expertise op het gebied van Vastgoedmanagement, Energieadvies, VvE Beheer en Legionellabeheer. Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij zijn u graag van dienst.

www.woonscan.nl