Dimence Groep – Revitalisatie Pikeursbaan 3 en 5 Deventer

10 februari 2017
10 februari 2017

Ambitieus project Dimence in ketensamenwerking

De Dimence Groep heeft plannen ontwikkeld om het gebouw aan de Pikeursbaan 3 en 5 in het centrum van Deventer te revitaliseren. Het betreft een hoog gebouw met 5 verdiepingen waarin kantoorruimtes, spreekruimtes en behandelruimtes aanwezig zijn. De ontwerpen, gemaakt door Hanno Munting, betreffen een esthetische revitalisatie van de gehele binnenzijde. Ook de installaties worden grotendeels vernieuwd of verbeterd. 

Impressie van de centrale ontvangstruimte

Pikeursbaan

De Dimence Groep heeft plannen ontwikkeld om het gebouw aan de Pikeursbaan 3 en 5 in het centrum van Deventer te revitaliseren. Het betreft een hoog gebouw met 5 verdiepingen waarin kantoorruimtes, spreekruimtes en behandelruimtes aanwezig zijn. De ontwerpen, gemaakt door Hanno Munting, betreffen een esthetische revitalisatie van de gehele binnenzijde. Ook de installaties worden grotendeels vernieuwd of verbeterd. 

Het project is, betreffende de omvang en het feit dat de uitvoering dient te geschieden terwijl het gebouw in gebruik is, ambitieus. De planning en de voorgenomen start op korte termijn maken de ambitie nog groter. Woonscan is door de Dimence Groep aangesteld om het gehele project te begeleiden. Op voorstel van en in samenspraak met Woonscan is ervoor gekozen om het project voor te bereiden en uit te voeren in een ketensamenwerking. Dimence heeft hiervoor de bedrijven Lenferink LemelerveldBoerhof Heeten en Unica Zwolle gevraagd.

In de afgelopen weken hebben alle partijen in de keten hun expertise ingebracht en zijn de ontwerpen dusdanig gespecificeerd uitgewerkt dat deze passen binnen de budgetten. Tevens is een planning opgesteld die de ambities van Dimence benaderd. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat dit project eind 2017 wordt afgerond.

In de voorbereidingsfase zijn de grote voordelen van ketensamenwerking gebleken. Wij zijn er vol van overtuigd dat deze voordelen ook door zullen werken én zichtbaar zullen zijn tijdens de uitvoering. Woonscan is trots dat zij het bouwproces en het proces van ketensamenwerking in dit project mag begeleiden.