De kracht van continuïteit bij onderhoud van bestaand vastgoed

28 mei 2020
28 mei 2020

Woonscan is een allround adviseur voor bestaand vastgoed.

 

Directeur Paul Smilde heeft daarbinnen bewust gekozen voor een dienstenpakket met Vastgoedmanagement, Energieadvies, Legionellabeheer en VvE Beheer. Hij merkt in de praktijk dat dit de juiste handvatten biedt om opdrachtgevers op een complete manier te ontzorgen.

Woningcorporaties en zorginstellingen vormen een belangrijk deel van onze klantenkring. Zelf heb ik een verleden in de corporatiesector dus ik weet hoe hun praktijk eruitziet. Welke ambities er leven op de werkvloer, welke beweegredenen er zijn voor beslissingen en welke valkuilen er op het pad daarnaartoe zijn. Zo merkte ik dat het in de wereld van de woningcorporaties lastig kan zijn om continuïteit te waarborgen voor Meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB). Vaak worden deze opgesteld om vervolgens in een bureaulade te verdwijnen. Dat overkwam mij in mijn tijd bij een woningcorporatie ook, moet ik bekennen. De aandacht verlegt zich naar de uitvoering van de projecten. Daar komt nog bij dat er zeker in de afgelopen jaren bij woningcorporaties veel wisselingen op de werkvloer zijn geweest. Daar hebben ze de crisis echt wel gevoeld. Met veel personeelswisselingen, verdwijnt ook veel kennis. Het actualiseren van MJOB’s wordt een thema op de achtergrond, waardoor deze ook minder relevant wordt. Vervolgens moet er weer geld op tafel komt voor een nieuwe MJOB. Als Woonscan proberen we deze cirkel te doorbreken, met het leveren van continuïteit voor opdrachtgevers. Samen bepalen we de inhoud van een onderhoudsbeleid. Ook stellen we plannen op voor de komende jaren. Daarbovenop houden wij de algemene status van vastgoed up-to-date. Dat geeft opdrachtgevers op elk gewenst moment een duidelijk beeld van de stand van zaken. Dit geeft zoveel rust voor langetermijn-plannen. Er kan immers altijd een doordacht besluit worden genomen of plannen wel of niet uitgesteld kunnen worden.”


Samenspel van vastgoedspecialisaties

“Binnen Woonscan is er steeds meer samenspel tussen de afzonderlijke specialisaties. Met name Vastgoedmanagement en Energielabels- en advies worden steeds meer een onderdeel van elkaars werkzaamheden. Wanneer opdrachtgevers nadenken over onderhoud aan een complex, gebouw of woning wordt er automatisch een koppeling gemaakt met verduurzaming. Woningcorporaties, maar ook zorginstellingen zijn eigenlijk vooruitlopers in dit proces. Als Woonscan proberen we hierin mee te denken. Dat betekent onder meer dat we gegronde afwegingen maken wanneer het logisch is om onderhoud uit te voeren. En daarnaast kijken we secuur wat er verbeterd kan worden en proberen daarbij ook vooruit te kijken. Stel, een opdrachtgever moet eigenlijk zijn dak laten isoleren. Dan praat je over een grote uitgave. Maar, op het moment dat het vervangen van de dakbedekking in de MJOB is meegenomen, zijn de kosten voor het belangrijkste deel al afgedekt. Daarmee wordt het aanbrengen en installeren van die isolatie ineens een heel aantrekkelijk plan, omdat het de waarde van het vastgoed vergroot. Daarom werken we met zowel Vastgoedmanagement als Energielabels- en advies. Het ligt erg in het verlengde van elkaar en beide diensten vertegenwoordigen een meerwaarde ten opzichte van elkaar. En nog belangrijker, een meerwaarde richting de opdrachtgever.