D-MJOP Revalidatie Friesland – locatie Beetsterzwaag

17 februari 2021
17 februari 2021

Samenwerking tussen Woonscan en OOG Vastgoedadvies

 

In samenwerking tussen Woonscan en OOG Vastgoedadvies wordt voor Revalidatie Friesland een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (D-MJOP) opgesteld van het vastgoed in Beetsterzwaag.

Het betreft een samenstelling van diverse gebouwen met diverse gebruiksfuncties. Het monumentale kantoorgebouw aan de Hoofdstraat is wel het meest in het oog springende deel, maar er zijn ook diverse behandelcentra en een zwembad in het totaal complex gevestigd.

Woonscan en OOG zullen de D-MJOP zodanig vormgeven dat er eenvoudig en overzichtelijk gewerkt kan worden met en in de D-MJOP, met onderbouwde opties voor de verduurzaming. Goede keuzes in onderhoud én keuzes in verduurzamen beginnen immers met het inzicht in de mogelijkheden van het vastgoed.