Controle tapwatertekeningen bij nieuwbouw

23 mei 2013
23 mei 2013

Wij constateren relatief veel legionellabesmettingen in gebouwen die gebouwd zijn in de periode 1995 tot heden.

De opkomst van kunststof leidingen, hoge interne warmtelast en ontbrekende kennis van opdrachtnemers zijn hier o.a. de oorzaken van. Veelal worden wij gevraagd advies te geven als er al een legionella probleem is. Middels onze brononderzoeken in combinatie met infraroodbeelden achterhalen wij de oorzaak en geven wij een advies tot het verhelpen van de besmettingen. Eenvoudige oplossingen voor deze relatief nieuwe locaties komt helaas maar zelden voor. 

Hotspots

Voorkom overlast, voorkom hoge directe en indirecte kosten, door tijdens het ontwerp en gedurende de bouwfase de installatietekeningen en werkzaamheden door Woonscan te laten controleren, om het predicaat legionellaveilig ontworpen af te laten geven. Hotspots, zoals op de foto weergeven, en andere gebreken zijn dan uitgesloten.

Woonscan is BRL 6010 gecertificeerd en onze ingenieurs zijn deskundige in het adviseren van legionella preventieve maatregelen, zowel tijdens ontwerpfase als exploratiefase. Opdrachtgevers ontzorgen is een dienst die wij al jaren beheersen.