“Advies inwinnen over verduurzaming van vastgoed kan een mooie eerste stap zijn”

17 december 2020
17 december 2020

Als Manager Veiligheid & Energieadvies bij Woonscan merkt Wieger Jan de Vries dat steeds meer opdrachtgevers informeren naar mogelijkheden voor verduurzaming van bestaand vastgoed. Toch ziet hij ook dat er nog veel kansen onbenut blijven. Met name vastgoedcomplexen met een Vereniging van Eigenaren kunnen nog veel winst behalen. 

 

“Bij Woonscan werken we met vier gespecialiseerde diensten op het gebied van dienstverlening voor onroerend goed: Vastgoedmanagement, Energieadvies, VvE Beheer en Legionellapreventie. Natuurlijk bestaat er ook kruisbestuiving tussen de verschillende expertises. We leveren bijvoorbeeld energieadvies aan VvE’s, maar doen zelf ook voor ruim honderd complexen het VvE Beheer. Hierdoor hebben we de totale praktijksituatie goed in beeld en weten we welke afwegingen VvE’s moeten maken, voordat ze tot besluitvorming over kunnen gaan. Op het gebied van duurzaamheid komen VvE’s in aanmerking voor aantrekkelijke subsidies. En ze kunnen ook lenen om plannen met betrekking tot duurzaamheid te realiseren. Voordat het zover is, moeten ze wel een advies in huis hebben over de verduurzaming van hun complex. Dat traject kunnen wij als Woonscan voor VvE’s inrichten.”

Stapsgewijs op weg naar duurzaam wonen
“Stel, een VvE legt zichzelf de doelstelling op om uiterlijk 2040 volledig onafhankelijk te zijn van gasvoorzieningen. Dan kunnen ze de kosten uitspreiden over twintig jaar. Daarbinnen kan een deel via een lening gerealiseerd worden en het andere deel via een subsidie. Stapsgewijs kan dan het hele complex aangepast worden. Door maatregelingen voor verduurzaming geleidelijk in te passen, ontstaat er een overzichtelijke situatie die voor iedereen behapbaar is. Als Woonscan kunnen we VvE’s ondersteunen door een realistisch advies op te stellen. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien, komen we vervolgens begeleiden. Indien gewenst kunnen we zelfs de bijbehorende subsidieaanvragen verrichten.”

Technisch advies
“Hoe zo’n traject eruitziet? Wij beginnen in alle gevallen met een nulmeting. Wat is de huidige situatie? En wat is de doelstelling? Is dat gelijk helemaal gasloos of volgt er eerst nog een tussenstap? Uit de antwoorden op die vragen ontstaat een plan van aanpak. Noodzakelijke maatregelen worden geformuleerd en de investeringen die daarbij horen, worden in kaart gebracht. Ik vind het belangrijk dat wij als Woonscan daarbij secuur te werk gaan. Soms willen opdrachtgevers te veel en proberen we ze af te remmen door een realistisch beeld te schetsen. Een mooi voorbeeld misschien: Onlangs kregen we een aanvraag voor dakisolatie. Door een andere partij was daar ook al een offerte voor gemaakt. Toen we polshoogte gingen nemen op de locatie, bleek dat er onder het dak een geventileerde ruimte met buitenlucht aanwezig was. Aan beide kanten van de ruimte bevonden zich roosters. De wind blies daar gewoon onder het dak door. De buitenkant isoleren had daardoor totaal geen effect. Wij hebben toen geadviseerd om niet het dak, maar de zoldervloer te isoleren. Daar komt een stukje technisch advies om de hoek kijken. Je brengt op zo’n moment niet de gewenste boodschap natuurlijk, maar wij kijken vooral naar het belang van de opdrachtgever op de lange termijn.” 

Trends
“Bij particulieren zie je een duidelijke trend op het gebied van verduurzaming. Het is een hot item, bedrijven spelen daarop in en daardoor groeit het bewustzijn. Voor VvE’s is het inregelen van trajecten voor duurzaamheid vaak wat lastiger, omdat alle bewoners of het merendeel van een complex achter een beslissing moet staan. Een advies voor duurzaamheid kan in zo’n situatie al een mooie eerste stap zijn. Het laat bewoners zien wat er allemaal mogelijk is. Vaak kun je daarbij ook al aantonen dat de investeringen in de praktijk best meevallen. Daarbij, de verkoopbaarheid van huizen gaat omhoog. Dat lijkt me toch een ijzersterk argument om te kiezen voor energieadvies.” 

Woonscan levert innovatieve dienstverlening op het gebied van onroerend goed. U kunt bij ons terecht voor allround expertise op het gebied van Vastgoedmanagement, Energieadvies, VvE Beheer en Legionellabeheer.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij zijn u graag van dienst.