Planmatig onderhoud en energetische verbeteringen monumentaal pand WBWD

17 oktober 2019
17 oktober 2019

Planmatig onderhoud en energetische verbeteringen monumentaal pand WBWD.

 

Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) verhuurt, beheert en ontwikkelt woningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in en om de binnenstad van Deventer. Dit met als doel om het historische karakter van de binnenstad te behouden en om een levendige, bruisende en veilige binnenstad te creëren.

Juist door bewoning in de binnenstad mogelijk te maken en te stimuleren, blijft de stad ook na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. Daarom zorgt WBWD voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woningen boven winkels, horeca en kantoren.

WBWD heeft Woonscan BV gevraagd om een ketensamenwerking te initiëren om het planmatige onderhoud en energetische aanpassingen uit te voeren aan het Hof van Adwaita in de binnenstad van Deventer. Het betreft een monumentaal complex met 21 appartementen en 3 commerciële ruimten.

De ketensamenwerking met Lenferink, WBWD en Woonscan BV zal in de komende weken worden geïntensiveerd waarbij de doelstelling is om dit kalenderjaar de uitvoering af te ronden. In de keten zal door de inzet van alle expertise een optimaal plan worden voorbereid waarbij ook de uitvoering zo efficiënt mogelijk zal worden bewerkstelligd. 

WBWD