0522 - 23 71 00

Secretarieel beheer

Secretarieel Beheer

  • Het coördineren en organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
  • Het bijwonen en notuleren van de vergadering
  • Het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen
  • Het uitwerken en toezenden van de notulen
  • Het archiveren en bewaren van stukken