0522 - 23 71 00

Management planmatig onderhoud

Het management van het planmatig onderhoud gebaseerd op de planning van de Meerjarenonderhoudsplan. Onder het management wordt verstaan:

  • Het in overleg met de VvE vaststellen van de begroting planmatig onderhoud voor het komende jaar
  • Het uitbesteden van het planmatig onderhoud
  • Het in overleg met de VvE, gunnen van het planmatig onderhoud
  • Het houden van toezicht op de werkzaamheden van planmatig onderhoud
  • Het opleveren van het planmatig onderhoud inclusief de financiële afhandeling
  • Het actueel houden van de Meerjarenonderhoudsplan door middel van periodieke inspecties en aanpassing naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden