0522 - 23 71 00

Bouwkundig tekenwerk

Tekeningen digitaliseren

Woonscan digitaliseert papieren tekeningen. De voordelen op een rij:

  • toegankelijk, informatie voor de gehele organisatie beschikbaar
  • bereikbaar, denk aan Intranetomgevingen e.d.
  • mutaties en aanpassingen worden eenvoudig verwerkt
  • altijd een up-to-date status
  • perfect origineel is altijd aanwezig
  • de tekening wordt snel gevonden
  • een digitale tekening is kostenbesparend ten opzichte van een papieren versie

Als er informatie ontbreekt meet Woonscan ter plaatse in zodat de digitale tekening compleet is.

Tekeningen voor een gebruiksvergunning

Woonscan verzorgt de tekening van gebouwen waarvoor een gebruiksvergunning nodig is. Denk aan kinderopvangcentra, hotels, sportfaciliteiten, scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, laboratoria en bijvoorbeeld industrie.  Woonscan is bekend met de wet- en regelgeving zodat ook onder andere de brandweer uw tekening goedkeurt.

Als er informatie ontbreekt meet Woonscan ter plaatse in.

Ontruimingsplattegronden

Duidelijkheid en informatie over vluchtwegen zijn in gebouwen essentieel. De ontruimingsplattegronden van Woonscan geven een helder beeld van de primaire en secundaire vluchtweg vanaf een bepaalde locatie in het pand. De tekening voldoet aan de NEN-1414 norm en wordt ingelijst op A3 formaat aangebracht.