0522 - 23 71 00

Administratief beheer

  • Toezicht op de naleving van het splitsingsreglement
  • Het verzorgen van afrekeningen van voorschotbedragen
  • Het bemiddelen in verzekeringen, afwikkeling schades, taxaties en waardebepaling