0522 - 23 71 00

Financieel beheer

  • Het opstellen van de begroting en het adviseren over de periodieke bijdragen
  • Het incasseren van de periodieke bijdragen
  • Het nemen van incassomaatregelen
  • Het voeren en beheren van de dagelijkse boekhouding; het verrichten van de betalingen en het beheren van de financiële middelen van de VvE
  • Het opstellen van de jaarrekening (de balans en de resultatenrekening)
  • Het ontvangen van de kascommissie en het geven van de gevraagde toelichtingen
  • Het muteren van de ledenadministratie en het verzorgen van het schriftelijke welkomstpakket aan nieuwe eigenaren