0522 - 23 71 00

Duurzaamheidbeleid

Duurzaamheid in enerzijds onontkoombaar voor iedere vastgoedeigenaar. Anderzijds is het een modewoord waarvan niemand precies weet wat het inhoudt. Woonscan zorgt voor een heel praktische invulling van duurzaamheid. We bieden instrumenten om duurzaamheiddenken om te zetten in duurzaamheidbeleid. Concreet, meetbaar en gericht op rendementverbetering.

Dan gaat het om meer dan energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. Vaak kunnen we gelijktijdig ook het binnenklimaat verbeteren, de waarde van het onroerend goed vermeerderen en exploitatiekosten terugbrengen. Maar denkt u ook aan het (her)gebruik van duurzaam geproduceerde en/of onderhoudsarme materialen.

Daarnaast bereiken we voor onze opdrachtgevers aansprekende resultaten door bij nieuwbouw, verbouw en renovatie rekening te houden met toekomstig gebruik. De totale levensduur van panden kunnen we zo aanzienlijk verlengen waardoor kapitaalvernietiging wordt voorkomen en tegelijkertijd de verspilling van materialen wordt tegengegaan.

People, planet en profit blijken bij doordachte investeringen uitstekend samen te gaan. Dat bewijzen we dagelijks door optimistische, ambitieuze, maar vooral ook haalbare adviezen.