0522 - 23 71 00

Energiebesparing is altijd mogelijk

Energiebesparing is belangrijker dan ooit. Fossiele brandstoffen raken op en de klimaatverandering wordt heel concreet merkbaar. We zijn het dus aan de samenleving verplicht om zuinig met energie om te gaan.

Maar met name voor vastgoedeigenaren en –beheerders is het besparen van energie ook een economische factor van belang. Energiekosten maken een steeds groter deel uit van de begrotingen. 

Woonscan maakt de mogelijkheden voor individuele organisaties zichtbaar, inventariseert de winstkansen en zorgt voor concrete plannen om die kansen ook te verzilveren. Besparing blijkt altijd mogelijk. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande panden.

Advies met het oog op rendement

Energiebesparingsonderzoek is de basis voor een advies op maat. Natuurlijk hanteren we idealen maar we zijn geen ecologen. Ons advies moet daarom altijd leiden tot rendementsverbeteringen. In bijna alle gevallen kan energieverbruik belangrijk worden teruggebracht. Dat spaart het milieu en scheelt aanmerkelijk in de (exploitatie)kosten. En juist om die combinatie is het Woonscan te doen. We laten het niet bij een goed advies, maar werken aan meetbare verbeteringen. Dat kan gaan om concrete maatregelen per gebouw, maar ook om strategisch energiebeleid en om verantwoorde en rendabele budgettering op de lange termijn. We beschikken over de certificering om dit energiebesparingsadvies volgens de BRL 9500-2 en 4 normering te verzorgen. Woningcorporaties, institutionele beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden baseren niet alleen hun energiebeleid op onze adviezen, maar stemmen ook hun investeringsbegrotingen en rendementsberekeningen erop af.

Vaak zijn we in staat voor opdrachtgevers niet alleen meetbare rendementsverbeteringen te realiseren, maar begeleiden we ze ook in het nog sneller terugverdienen van hun investeringen via subsidies en belastingvoordelen.

Bij 90% van de door ons onderzochte bedrijfsgebouwen bleken energiebesparende maatregelen mogelijk die, inclusief onze advieskosten, en terugverdientijd  hadden van minder dan een jaar.

Energielabeling als katalysator

Bij verhuur of verkoop van een woning, maar ook van veel utiliteitsgebouwen, is een Energielabel wettelijk verplicht. Dit label, dat de energiezuinigheid van een gebouw aangeeft, zal in de nabije toekomst bij huurwoningen gaan meewegen in de woningwaardering. Terwijl er ook over wordt gedacht om het een rol te laten spelen bij de vaststelling van de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag.

Woonscan Veiligheid en Energieadvies is NL EPBD en KOMO gecertificeerd om deze meting te verzorgen en heeft inmiddels tienduizenden woningen en utiliteitsgebouwen van zo’n label voorzien.

Dat we de ervaring daarmee gebruiken om onze energiebesparingsadviezen nog dagelijks te optimaliseren, is een extra voordeel. Voor ons en voor onze opdrachtgevers. Zo wordt het energielabel waarvoor het bedoeld is: een katalysator om besparingen te realiseren.