0522 - 23 71 00

Veiligheid

In de Nederlandse en Europese wetgeving komt veiligheid in woningen en gebouwen regelmatig terug. Deze wettelijke eisen worden daarentegen voordurend gewijzigd. Hierdoor kunt u als eigenaar of huurder van vastgoed niet altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken en kan er door onbekendheid van de wetgeving er onbewust meer worden gedaan dan de wet eist.

In uw werk- en woonomgeving is Woonscan de specialist om u hierin te ontzorgen. Met tientallen jaren ervaring adviseert Woonscan diverse zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, woningbouwcoöperaties en installateurs op het gebied van veiligheid. Hierbij kan het gaan om legionella, beheer van brandmeldinstallaties,  elektrotechnische- of werktuigbouwkundige installaties.

Legionella

De adviseurs van Woonscan zijn op de hoogte van de meest recente wetgeving en hebben goede relaties met meerdere Waterleidingsmaatschappijen en de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Daarnaast is Woonscan BRL 6010 gecertificeerd (legionella preventie in leidingwaterinstallaties) en partner van Vitens.

Woonscan wil graag haar klanten van dienst zijn bij waar dat nodig is. Van beleidszaken tot operationele werkzaamheden kan Woonscan, op het gebied van legionella preventie, u totaal ontzorgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn; van het veilig ontwerpen tot en met het legionella beheren van de drinkwaterinstallaties.

Ook kan Woonscan op het gebied van legionellabesmettingen verschillende zaken voor u organiseren, zoals bijvoorbeeld het overleg met ILT of de uit te voeren werkzaamheden coördineren op locatie.

Voor legionellabesmettingen die zelfs chemisch reinigingen hebben weerstaan hebben wij een hele bijzondere aanpak om de bron van de besmetting op te sporen. Indien legionella besmettingen redelijkerwijs niet zijn te voorkomen hebben onze adviseurs ervaring met de wetgeving van fysische  en alternatieve  technieken zoals membraanfiltertechnieken, koper- zilver ionisatie en anodische oxidatie.

De buitendienstmedewerkers kunnen daarnaast uw tapwaterinstallatie beheren zoals het uitvoeren van de keerklepcontroles, legionella monsternames, het temperaturen en eventueel het preventief spoelen van tappunten. Al deze door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn in een digitaal logboek te raadplegen.

Vanwege onze ervaring in de praktijk in combinatie met de kennis van onze adviseurs komt Woonscan vaak tot een kostenreductie en/of kwaliteitsverbetering in het legionellabeheer.

Woonscan heeft met al haar opdrachtgevers een goede relatie, gebaseerd op vertrouwen. Daarnaast scoort Woonscan in de klanttevredenheidonderzoek > 7,5 (op een schaal van 1 tot 10).