0522 - 23 71 00

Energieadvies

Veiligheid en Gezondheid, Energie en Milieu bepalen steeds meer wat we wel en niet acceptabel vinden in Nederland. En daar is nog een wereld te winnen. Woonscan Veiligheid en Energieadvies is specialist op dit gebied. Wij helpen bedrijven en organisaties om woningen en gebouwen veiliger, comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Energiebesparing bij Woonscan:

  • Energielabeling
  • Energiemanagement
  • Duurzaamheidbeleid


Energiebesparing

Besparingen op het verbruik van energie bij onroerend goed is altijd mogelijk. Dit zowel bij nieuwbouw als in bestaande panden. De adviezen van Woonscan leiden tot meetbare rendementsverbeteringen. Bij 90% van de door ons onderzochte bedrijfsgebouwen wordt de benodigde investering, inclusief onze advieskosten, binnen een jaar terugverdiend.

Energielabeling

Bij verkoop en verhuur van een woning of utiliteitsgebouw is het wettelijke verplicht om de woning te voorzien van een Energielabel. Woonscan is NL EPBD en KOMO gecertificeerd voor het labelen van woningen en gebouwen.

Energiemanagement

Energiemanagement wil zeggen dat er inzicht in en controle over het energieverbruik is. Woonscan kan door de combinatie van haar diensten en haar brede netwerk als geen ander bepalen wanneer onderhoudswerkzaamheden, energiebesparende maatregelen en energie inkoop bij elkaar komen. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.

Duurzaamheidbeleid

Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie houden we rekening met toekomstig gebruik, waardoor de levensduur van het pand aanzienlijk wordt verlengd en kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

People, planet en profit gaan bij Woonscan prima samen.

Woonscan: innovatief met vastgoed